DaNNet - internet * sítě * EZS * TV

[Login] [Help]
  19.9.2020 DOSTUPNÉ MODULY:  O nás  |  Služby Klientům  

Společné televizní antény

Přechod STA na digitální vysílání
V současné době probíhají schůze samospráv jednotlivých panelových domů, ve kterých se projednává způsob přechodu společných televizních antén (STA) na digitální vysílání. Často se stává, že skoro nikdo nemá pořádný přehled o dané problematice, ani o tom, jak bude probíhat technická realizace a co vše to s sebou přináší. Následkem toho pak bývá úplně nelogicky podporována snaha zůstat u analogu.

Jaká je správná cesta?
Zde lze jednoznačně říct, že správná je cesta digitalizace. A to z mnoha důvodů. Jednoduše lze říci, že snaha o převod na stávající analog je takové polovičaté řešení, které je sice pro majitele starších televizí celkem pohodlné a bez nákladů, není však dlouhodobě udržitelné. Proč?

Důvod 1 - složitost převodu
Princip převodu DVB-T na UHF je takový, že na anténu připojíte zařízení (převodník - prostě krabičku), které dokáže převést jeden program (ty dražší pak celý jeden multiplex) do analogu. Toto zařízení je třeba správně nastavit. V rozvodech tedy budete potřebovat tolik takových zařízení kolik chcete přijímat programů (případně multiplexů). Pokud nějaký ten program změní svoje vlastnosti (frekvence, název, pozice v multiplexu, apod.), musí někdo přijít a zařízení přenastavit. Ještě horší situace nastává ve chvíli, kdy se začne vysílat další nový program. To pak nezbude nic jiného, než dokoupit a doinstalovat další „krabičku", která bude moderní digitální televizi konvertovat do stařičkého analogu.

Je dobré dodat, že cena jednoho převodníku umožňující dekódovat multiplex je v řádu několika desítek tisíc korun.

Důvod 2 - na HDTV (vysoké rozlišení) zapomeňte
Ony krabičky (převodníky) v současné době televizi ve vysokém rozlišení příliš nepodporují (prakticky vůbec). A pokud ano, bývá jejich cena někde úplně jinde. Až tedy později nastane další fáze digitalizace, kdy budou některé televizní stanice přecházet do HDTV, bude veškerá nakoupená technologie k ničemu, protože tento formát vysílání prostě neumí.

Důvod 3 - nová televize bude za pár let problém
Lze předpokládat, že po plné digitalizace se pomalu do nových televizních přijímačů přestane analogový tuner přidávat. Pokud byste si takovou novou televizi pak pořídili, nebudete moci analogový příjem použít.

Proč se na schůzích doporučuhe zůstat u analogu?
Důvod 1 - nepravdivé informace
Na schůzích se bohužel někdy prezentuje, že digitální varianta je mnohem dražší. Není to pravda. Například Set-top-boxy si každý totiž koupí sám dle potřeby. Počítat tedy tuto částku do celkových nákladů za realizaci není dle mého názoru zcela fér.

Důvod 2 - nejasnosti ohledně realizace
Nikdo nebývá schopen odpovědět na bližší dotaz, co vše je v ceně „analogové verze" zahrnuto. Kolik programů se bude převádět a podobně.

Důvod 3 - lidé obhajují svá stanoviska za každou cenu
Našli se lidé, kteří byli pro své vítězství ochotni tvrdit naprosto cokoliv. A to přesto, že danému problému nerozuměli a to co tvrdili, bylo zcela zcestné.

Několik nepravd, které lidé běžně tvrdí
„Na digitální vysílání máme příliš staré rozvody"
To nelze dopředu zcela říci. Starší budovy (stavěné před rokem 1980) by mohli mít problém s kabely. U novějších se tento problém nepředpokládá. Pro jistotu bude ale ještě třeba provést měření a testování.

Nicméně i v případě starších kabelů existuje řešení, které spočívá v přemodulování signálu do nižší (pro kabely méně náročnější) frekvence VHF. Toto řešení ale není zcela ideální. V takovém případě bych spíše doporučil znovu zvážit, jestli se do rekonstrukce stávající STA vůbec pouštět, nebo zda nebude lepší postavit STA zcela novou, plně funkční.

„Na stávajících rozvodech nám v budoucnu stejně nepůjde HDTV"
Je to zcela nesmysl. V případě digitálního vysílání putují po kabelu nuly a jedničky a to celkem stabilní rychlostí. Kabelům je tedy úplně jedno, v jakém rozlišení je daný kanál. Datový tok je stále stejný, mezi normální kvalitou a HDTV tedy v tomto případě není rozdíl.

„Pro digitální příjem není třeba STA - všichni si ho mohou přijímat sami na anténu ve svém obýváku"
Není to pravda. Olomouc je převážně v ůdplí a částečně odstiňuje signál DVB-T a tím ruší příjem. Dále je třeba brát v potaz, že obyvatelé nižších pater mají situaci stíženou ještě o to, že se k nim signál nedostane z důvodu okolních panelových domů (opět ruší příjem). A v neposlední řadě je třeba uvažovat, že ne každý má obývací pokoj na správnou stranu, aby tam mohl televizi přijímat.

„Příjem je možný i z druhé strany".
To je pravda jen částečně. Digitální signál v okolí bude vysílat jak Jeseník, tak Brno. Brno Kojál však vysílá pouze kanály České televize a rádia Českého rozhlasu. Novy, Primy a podobných se zde zatím nedočkáme (ty můžeme přijímat zatím pouze z vysílače Brno město jehož dotupnost je z Olomouce komplikovaná).